Projektowanie


W trosce o wysoki poziom i zapewnienie najwyższych standardów pragniemy zapewnić Państwa, że cały cykl projektowy wykonywany jest przez dyplomowanego architekta krajobrazu. Daje to Państwu gwarancję prawidłowego zakomponowania przestrzeni w ogrodzie. Pozwoli również uniknąć wszelkich rozczarowań wynikających z błędnego zaprojektowania, doboru roślinności czy innych elementów ogrodowych, a tym samym eliminuje kłopoty wynikłe z nieumiejętnego oszacowania kosztów budowy ogrodu. Projektujemy...

  • ogrody przydomowe, ogródki (wszystkie style ogrodowe),
  • balkony, tarasy, patia,
  • parki, zieleńce, skwery, klomby,
  • zieleń towarzyszącą obiektom sportowym,
  • tereny zieleni przy firmach i instytucjach,
  • ronda i pasy zieleni przy drogach,
  • zieleń osiedlową,
  • cmentarze i zieleń cmentarną,
  • ogrody dydaktyczne dla szkół i przedszkoli,
  • aranżacja wnętrz zielenią.